top of page

ÄR DET HÄLSOSAMT ATT TRÄNA VID FÖRKYLNING ELLER ANNAN INFEKTION?


Du har väl bokat in dig för en vaccinering? Ring oss på 031 40 27 28 på vardagar eller via mail på webbplatsen här. ÄR DET HÄLSOSAMT ATT TRÄNA VID FÖRKYLNING ELLER ANNAN INFEKTION? I takt med att vi lever längre och blir äldre har fokus på hälsa och fysisk aktivitet blivit alltmer väsentligt. Vår livsstil påverkas av den miljö vi lever i och de krav vi utsätts för från omgivningen med fokus på att prestera och orka mer.

Vi utsätts ständigt för hälsorisker där inte minst infektioner påverkar hälsan där virus och bakterier påverkar och nedsätter vår fysiska prestationsförmåga.

Idag utgör den fysiska aktiviteten en viktig del för vårt välbefinnande med minskad risk för bl.a. hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnan. Detta innebär en stor drivkraft och motivation med förhoppningsvis både ett längre och friskare liv.

  • Vad behöver man tänka på när det gäller träning vid förkylning?

  • När ska man avråda från träning? Endast högintensiv träning?

  • Vad kan hända om man tränar med infektion i kroppen? Vilka hälsorisker föreligger?

  • När ska man börja träna normalt efter en förkylning? Influensa?

  • Vad gör man då för att påskynda sitt tillfrisknande?

  • Kan man stärka immunförsvaret så att en förkylning inte påverkar lika mycket, i så fall på vilket sätt och när?

  • Hur gör man för att påskynda sitt tillfrisknande?

En lättare förkylning med snuva, nysning och där man är feberfri behöver inte nödvändigtvis innebära att man undviker att träna. Dock bör man vara observant de närmaste dygnen på om symptomen förvärras med feber motsvarande 37,5 grader eller mer med tilltagande hosta, trötthet, tilltagande sjukdomskänsla med värk i muskler och leder och halsont. Således tillråds att man är försiktig under de närmaste 2 – 3 dygnen för att se om infektionen ger med sig, alt att besvären tilltar. Man kan då ägna sig åt lättare fysisk aktivitet. Fokusera på teknik, koordination, ta promenader. Man ska inte glömma att kroppstemperaturen förhöjs i samband med träningen och också efter ett träningspass vilket i sig kan bidra till ytterligare försämring av infektionen och också leder till andra komplikationer med påverkan på hjärta som kan leda till hjärtmuskelinflammation, påverkan på andra organ. Allt beroende på vilken virus eller bakterie man är drabbad av som också kan sprida sig i blodbanan till mjälte, mag- tarmkanal och försämra immunförsvaret. Lättare förkylning med lindriga symtom och ingen feber och inget halsont – ingen fara med lättare motion, dock inga hårda träningspass.

Man kan drabbas av andra infektioner såsom hudinfektioner, infektioner i mag- tarmkanalen, urinvägarna. Om antibiotika krävs, infektionen är under kontroll och man är feberfri kan man påbörja fysisk aktivitet av måttlig grad.

Vi vet av forskning att en lagom mängd av regelbunden motion stärker immunförsvaret, gärna 3-4 ggr/veckan. De som tränar regelbundet märker ofta att de får färre förkylningar. Dock där man utför hård träning såsom halv- och helmaraton och längre skidlopp har man konstaterat att immunförsvaret försvagas i anslutning efter detta. Man kan då vara mer mottaglig för infektioner. Våra övertränade elitidrottare får lättare infektioner.

Hur gör man då för att påskynda sitt tillfrisknande? Och när är det lämpligt att starta upp träningen igen?

Som allmän regel kan man starta upp träningen igen när febern har försvunnit. Dock bör man vara försiktig de första 2 – 3 dagarna. Man kan räkna med en dags återhämtning för varje feberdag man haft och att man tränar försiktigt i början – börja med en promenad och öka upp lite sakta men inte hårdare än 70 % av sin maxpuls med 30 min fysisk aktivitet. Man kombinerar styrketräning med konditionsinriktad träning och har en vilodag emellan då man kan ägna sig åt promenader och sin mentala styrka.

Har du haft en förkylning utan feber kan du öka upp snabbare.

För att undvika infektioner bör man ha som huvudregel att undvika att konfronteras med folk som hostar och nyser, bör även undvika närkontakt vilket inte alltid är möjligt med tanke på familj, barn, vänner och arbetskamrater. Man bör kanske undvika att använda samma handdukar, träningsutrusning, dricka ur samma kärl som andra och inte att förglömma handhygien.

Generellt om det råder tveksamhet hur man skall hantera sin träning och hälsa och om man känner sig osäker bör man kontakta sjukvården för rådgivning.

Det är viktigt att om du är elitidrottare, så måste du lyssna på kroppens signaler och inte träna när du är sjuk. Låt kroppen vila och återhämta sig.

Man kan aldrig påskynda sitt tillfrisknande från en virusinfektion. Det finns inga huskurer eller mediciner för detta. Det tar 2-3 veckor innan allt är helt borta. Det är bara bakteriella infektioner som tex halsfluss med streptokocker som kan botas med penicillin.

Av Dr Maurice Westerlund, Medikus.

bottom of page