top of page

FÄSTINGAR BREDER UT SIG

Om fästingar

Fästingar är parasiter som livnär sig på att suga blod från så kallade värddjur. Vanligaste värddjur är sorkar, råttor, större däggdjur som rådjur men också människor och ibland även groddjur.

Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare. När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10–20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur ska passera. Fästingar kan vara bärare av TBE och Borrelia och smitta oss människor vid bett.

TBE och Borrelia

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

Antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat från 100 till 209 fall per år mellan 2000 och 2013. Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber, värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet.

Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom. Hos ungefär var tredje som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE. Årligen insjuknar minst 10 000 personer i borreliainfektion i Sverige.

De flesta känner ingenting, får en röd ring och om den är större än en 5 krona går man till doktorn och får antibiotika. Man kan också få huvudvärk, led-och muskelsmärtor, feber och svullna lymfkörtlar. En sjättedel av de personer som får borrelia utvecklar neuroborrelia, vilket de kan göra en lång tid efter bettet. Varierande symtom med smärta i ryggen, känselstörningar, hjärninflammation ,huvudvärk,nedsatt hörsel. Neuroborrelia kräver således omedelbar behandling och oftast sjukhusinläggning.

Det går ännu inte att vaccinera sig mot borrelia, men det går att behandla. Man kan också drabbas av borrelia flera gånger.

Hur undviker man TBE och Borrelia?

  • När man går i buskage eller högt gräs stoppa byxorna innanför strumpor alt. använda höga skor eller stövlar.

  • Se över Din kropp, be någon kontrollera dig och ta bort fästningar.

  • Var extra noga om du har djur som hund eller katt, se över deras päls.

Vaccin

Du kan enbart vaccinera dig mot TBE (Tick-borne encephalitis) hjärninflammation. Någon behandling mot TBE finns inte därför är det viktigt att vaccinera sig om man vistas ute i skog och mark där risken att stöta på fästingar är stor och framförallt i riskområden där TBE smittan förekommer. Fråga på din läkarmottagning.

Grundvaccination mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att behålla ditt skydd måste du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en påfyllnadsdos vart femte år.

Personer som är 60 år eller äldre rekommenderas påfyllnadsdos vart 3:e år. Källa: www.fass.se

Barn som är äldre än 1 år kan vaccinera sig mot TBE.

Om du blir biten

Hjälp varandra att inspektera kroppen noga varje dag om ni varit i områden där fästingar finns. Fästingen kan krypa runt flera timmar innan den biter sig fast.

Fästingar som biter sig fast i huden bör tas bort så snart som möjligt eftersom smittämnen som borrelia och anaplasmabakterier överförs efter 1–2 dygn. Bär fästingen på TBE-virus överförs smittan däremot redan efter kort tid.

Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare när du tar bort fästingen. Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt. Dra försiktigt rakt ut.

bottom of page