top of page

TANKENS KRAFT

Det finns många tekniker som ska bidrag till att man presterar och mår bättre. Mental rådgivning handlar om att få individen att öka sin prestationsförmåga, tänka positiva tankar som påverkar känslor och styr individens handlingar för ett bättre resultat och därmed att må bättre. Mycket av detta är kopplat och relaterat till myter om hur man kan påverka individens prestation. Skillnaden på höger och vänster hjärnhalva där högra delen står för kreativitet och artisteri medan den vänstra skulle stå för det logiska tänkandet stämmer inte och finns i forskningen inget stöd för idag. Det stöds av att även mycket enkla motoriska och mentala operationer aktiverar bägge hjärnhalvorna. Man blir helt enkelt bra på det man tränar, löser man korsord blir man bra på det, simmar man eller åker skidor blir man bra på det.

Myten att vi endast använder 10 - 15 % av hjärnans kapacitet stämmer inte heller, att vi kanske med en speciell tanketeknik och träning skulle utveckla möjligheter långt bortom horisonten. En mycket lockande myt - vi använder redan idag hela vår hjärna. Man ska dock veta att vi med hjälp av regelbunden fysik träning kan vi bilda nya nervceller vilket är en revolutionerande forskning med möjligheter till rehabilitering av hjärt-kärlsjukdomar såsom stroke, hjärnblödningar och andra skador i hjärnan.

thinktank.jpg

Positiva tankar borde leda till bättre självförtroende och bättre prestationsförmåga med en upplevd bättre hälsa och välmående. Man ska då veta att ett bättre självförtroende både socialt och professionellt har sin viktigaste källa och ursprung i de erfarenheter man skaffat sig tidigare och successivt förbättrar sina prestationer genom att arbeta mot uppsatta delmål och mål med gradvis ökad svårighetsgrad. Negativa tankar har en tendens att ta över och ge en negativ självbild, vilket man gärna överför till andra för att på så sätt dela med sig - detta gör tillvaron lättare för den som är drabbad medan den/de andra i värsta fall blir lika negativa eller mår dåligt. Ett träningstips ifrån mentala rådgivare har varit att man ska tränga undan negativa tankar genom ”tankestoppsteknik”, syftet är att få ett stopp och sedan byta ut denna mot en positiv. Dock ska man veta att under stress, hård arbetsbelastning och sömnbrist för att nämna några faktorer - leder oftast till motsatt effekt, bidrar till att de negativa tankarna sätter sig ännu starkare. Vetenskapligt finns inget stöd för att tankestopp skulle var bra för prestationen eller för sitt välmående. Således kan man konstatera att det inte finns vetenskapligt stöd kring de slutsatserna att metoder såsom koncentrationsträning, avslappningsträning, meditation, subliminal inlärning och annan liknande mental träning skulle leda till bättre prestationer.

Det stora problemet är att den mentala träningen är olik de faktiska prestationer man ska utföra. De olika avslappningsteknikerna fungerar bara som symtombehandling och angriper inte grunden inte den för den direkta orsaken till stressen, det dåliga självförtroendet, bristande kreativiteten eller de negativa tankarna. Oftast vill vi ha enkla lösningar, där "Quick-fix" är honnörsordet vilket är en kultur och miljöproblem och det framgår inte vilket enormt hårt arbete med stor tidsinsats och umbärande som krävs för att bli duktig på arbetet, som forskare, som idrottsman/kvinna.

Många tror att man kan ersätta en stor arbetsinsats genom mental träning, vilket är lätt att ta till sig - man kan undra om människan av naturen är lat, vilket leder tankarna tillbaka till basbehoven av mat, sömn och fortplantning.

Om man som läkare opererar en patient och ingreppet blev misslyckat så blir operationsmetoden ifrågasatt. Om en individ använder sig av någon form av mental träning som inte fungerar så blir inte effekten lika tydlig utan då var det nog så att individen inte var mottaglig, kanske inte var motiverad etc. Det finns således många förklaringar till den uteblivna effekten.

Man talar ofta andra faktorer inom idrotten vad gäller prestation såsom näringsfysiologiska, tekniska, motoriska, fysiologiska parametrar som förklaring till sämre prestation. Detta gäller också i hög grad psykologisk träning för att prestera och må bättre men det saknas hårddata som kan bekräfta och styrka detta utan man förlitar sig på enstaka fall eller anekdoter som inte har någon som helst förankring i den vetenskapliga sfären.

Hur många idrottsmän/kvinnor eller självutnämnda coacher och tränare har inte rest land och rike runt, skrivit böcker och framträtt i media för att försöka sälja ett budskap om hur framgångsrikt man använt den mentala träningen såsom en viktig förklaring till varför man lyckats med sin idrottskarriär. Att dessutom försöka överföra detta till hur man blir framgångsrik i affärsvärlden, kan man strakt ifrågasätta. Visst, finns det forskning som visar att mental träning har effekt på prestation och välbefinnande, dock är effekten ganska liten jämfört med en hård arbetsinsats för att nå sina mål oavsett om det gäller i arbetslivet, ändra livsstil så att man minskar risken för hjärt-kärlsjukdom eller på idrottsbanan. Och visst, är man sjuk eller skadad så kan en visualisering av de saker man ska uträtta leda till att man till viss del aktiverar delar av hjärnan som gör att man bibehåller sina minnesspår så att inte alla ”skogsstigar” i hjärnan växer igen. Dock ska man veta att ett ökat blodflöde, syre och näring är en förutsättning för att liv ska existera och man behöver en motor - i det har fallet hjärtat för att få cirkulation och bevara de aktiva delarna. Avslutningsvis kan man konstatera att mental hälsa bygger på grundprincipen att man är fysiskt aktiv, äter näringsriktigt, har en god sömn, icke röker eller snusar, dricker måttligt med alkohol och undviker stress som man inte klarar av.

Visst, man kan inte få alla "sköldpaddor att gå åt samma håll" en del inte ens att svänga åt vänster eller höger - men välbefinnandet är en förutsättning för en bra prestation i familjelivet, på sitt arbete och bland sina vänner.

© DR MAURICE WESTERLUND

Använd gärna materialet men länka till och ange källan.

bottom of page