top of page

STROKE - JU SNABBARE DU FÅR VÅRD...

stroke medikus göteborg

Från Aftonbladets intervju finns viktiga råd jag gav som du läser du här: ”Gör årliga hälsokontroller med fokus på riskfaktorerför hjärt-kärlsjukdomar. Det är viktigt att ha ett lågt blodtryck och låga kolesterolvärden och försöka att undvika utveckling av diabetes. Motionera regelbundet och följ de kostråd som har övertygande evidens och vetenskap, och som stöder och verkar för en diet mindre inriktad på animaliskt fett och protein och ät mer växtbaserat.” Du kan ladda ned hela artikeln som PDF här.

bottom of page