top of page

FRÅN INRE TILL YTTRE RYMDEN

Maurice Westerlund

MAURICE WESTERLUND, född 1950, växte upp i Järnbrott i Västra Frölunda med ett stort idrottsintresse för handboll i Heid, fotboll i Hovås och tennis på Ullevi TK.

Ett utbildnings stipendium ledde till att han hamnade i Jackson Michigan USA och spelade tennis och amerikansk fotboll på High School. Han hade redan då planer på att studera medicin på University of Michigan. Återvände till Sverige för att fullfölja sina studier i Stockholm på Gymnastik- och idrottshögskolan. Reste runt som motions- och idrottsvärd på Club 33 och Vingresor/ Sunwing för att starta upp och utveckla motionsverksamheten på turistresor i Europa.

Under professor P.O. ÅSTRANDS försorg G.I.H utvecklade Maurice Westerlund år 1975 friskvård på arbetstid för anställda på I.B.M, Nordiska Laboratoriet på Lidingö.

Som gymnastikdirektör/idrottsfysiolog hade Maurice Westerlund medicinsk backup i de medicinska utredningarna som låg till grund för de livsstilsprogram som implementerades redan innan läkarstudierna hade påbörjats. Detta blev en viktig grund för den stora missionen att försöka påverka människors livsstil.

Tillbaka i Göteborg startade Maurice Westerlund Institutet för hälsa och friskvård och 1976 och började med personlig coachning och handledning med livsstilsförändringar på företag.

Via Göteborgs-Postens försorg gjordes en artikelserie "På trampen till hälsa, friskvård” där man i tidningen berättar om en journalist vid namn Jan-Magnus Rosengren och hans resa till ett "nytt liv". Perioden var den 28/4 1976 - 28/6 1980 och beskriver ändrade alkoholvanor, mindre stress, rökstopp och viktnedgång. Bestigning av Kebnekaise, Sveriges högsta berg efter vandring längs Kungsleden ingick som en del i programmet.

Samtidigt studerade Maurice Westerlund, under docent THORVALD BJURÖS ledning, klinisk fysiolog på Sahlgrenska Sjukhuset. Detta ledde i förlängningen till medicinstudier och ett flertal specialiteter.

1976 startade Maurice Westerlund "Fonden För Förebyggande Medicinsk Forskning" tillsammans med redan etablerade forskare och läkare samt direktörer som redan fanns i nätverket och drev där Friskvård- och hälsopolicyprogram bl.a för OCE Svenska AB, och Skandiatextil AB för att nämna några.

Uppgiften var att samla in pengar via fundraising, föreläsningar, event och andra aktiviteter vars ändamål var att stödja och främja vetenskaplig forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar och dess riskfaktorer såsom sockersjuka, högt blodtryck, högt blodfett (kolesterol), rökning samt övervikt.

Under studietiden och i arbetet som läkare kom Maurice Westerlund dagligen i kontakt med intensivvårdspatienter som pga av sin livsstil utvecklat sjukdomar som till stora delar kunde ha undvikits eller skjutits på framtiden. Det framgick tydligt att en primär förbyggande sjukvård gick hand i hand med den sekundära där patienterna redan utvecklat sina symtom med hjärtinfarkt, stroke, diabetes och andra sjukdomar till följd av sitt leverne.

Efter många år på Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset, Oslos Traumasjukhus och som helikopterläkare på 2:a helikopterdivisionen i Säve Göteborg så inriktades verksamheten helt på att försöka få företag och den enskilde individen att försöka påverka sin livsstil till ett hälsosammare liv.

Från 1984 utvecklades Medikus verksamhet för att bli en klinik i större skala från 1995.

bottom of page